Wykaz szkół i kierunków kształcenia - trzebinia

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa wielozawodowa

0 zł

0 zł

Zapisz się

Branżowa Szkoła II Stopnia

Technik Mechanik

70 zł

205 zł

Zapisz się

Technik pojazdów samochodowych

70 zł

205 zł

Technik przemysłu mody

70 zł

205 zł

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

70 zł

205 zł

Technik usług fryzjerskich

70 zł

205 zł

Technik żywienia i usług gastronomicznych

70 zł

205 zł

Szkoła Podstawowa
dla Młodzieży z Oddziałami Przysposabiającymi
do Pracy

Klasa 8

0 zł

0 zł

Zapisz się

klasa 7

0 zł

0 zł