Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

Nauka w szkole trwa 3 lata. W trakcie jej trwania odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących. Szkoła posiada sale lekcyjne wyposażone  w nowoczesne urządzenia multimedialne i pomoce dydaktyczne.
Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się podczas 4 tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego w Centrach Kształcenia Zawodowego.
Uczniowie  uczą się  w klasie wielozawodowej w wybranym przez  siebie zawodzie z kierunków którymi dysponujemy:

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na miejscu w warsztatach szkoleniowo – produkcyjnych OHP na nowoczesnych maszynach i sprzęcie pod kierunkiem wysokiej klasy fachowców.
W ramach praktycznej nauki zawodu organizowane są bezpłatne wycieczki zawodowe, możliwe jest zdobywanie dodatkowych umiejętności zawodowych  na organizowanych warsztatach i szkoleniach.
Po podpisaniu umowy uczeń staje się pracownikiem młodocianym z miesięcznym wynagrodzeniem.
Absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną.
Jest możliwość  bezpłatnego zakwaterowania  z wyżywieniem w internacie, który znajduje się w tym samym budynku co szkoła.

ZAPISZ SIĘ ONLINE