Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia w Trzebinii 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Nauka w szkole trwa 3 lata. W trakcie jej trwania odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących. Branżowa Szkoła I Stopnia i Trzebinii posiada sale lekcyjne wyposażone  w nowoczesne urządzenia multimedialne i pomoce dydaktyczne.

Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się podczas 4 tygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego w Centrach Kształcenia Zawodowego. Uczniowie  uczą się  w klasie wielozawodowej w wybranym przez siebie zawodzie z kierunków, którymi dysponujemy:

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na miejscu w warsztatach szkoleniowo – produkcyjnych OHP na nowoczesnych maszynach i sprzęcie pod kierunkiem wysokiej klasy fachowców.

  • piekarz
  • sprzedawca
  • stolarz
  • cukiernik
  • magazynier logistyk

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców zewnętrznych. 

W ramach praktycznej nauki zawodu organizowane są bezpłatne wycieczki zawodowe, możliwe jest zdobywanie dodatkowych umiejętności zawodowych  na organizowanych warsztatach i szkoleniach.

Po podpisaniu umowy uczeń staje się pracownikiem młodocianym z miesięcznym wynagrodzeniem.
Absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Jest możliwość bezpłatnego zakwaterowania  z wyżywieniem w internacie, który znajduje się w tym samym budynku co szkoła.

ZAPISZ SIĘ ONLINE