Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Nauka w klasach VII i VIII z przyuczeniem do zawodu odbywa się z podziałem na zajęcia szkolne i praktyczne:

  • Klasa VII – 4 dni nauki w szkole, 1 dzień zajęcia praktyczne z przyuczenia do zawodu.
  • Klasa VIII – 3 dni nauki w szkole, 2 dni zajęcia praktyczne z przyuczenia do zawodu.

Szkoła posiada sale lekcyjne wyposażone  w nowoczesne urządzenia multimedialne i pomoce dydaktyczne.
Uczniowie  uczą się  w klasie wielozawodowej z przyuczeniem do zawodu  z kierunków, którymi dysponujemy:

  • krawiec,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • ślusarz.

Przyuczenie do zawodu odbywa się na miejscu w warsztatach szkoleniowo – produkcyjnych OHP na nowoczesnych maszynach i sprzęcie pod kierunkiem wysokiej klasy fachowców.
Po podpisaniu umowy uczeń staje się pracownikiem młodocianym z miesięcznym wynagrodzeniem.
Absolwenci przystępują do wewnętrznego egzaminu z przyuczenia do zawodu.
Po ukończeniu szkoły podstawowej jest możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole I Stopnia w dowolnym zawodzie oferowanym przez naszą szkołę.

Jest możliwość  bezpłatnego zakwaterowania  z wyżywieniem w internacie, który znajduje się w tym samym budynku co szkoła.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Zespół Szkół w Trzebini
ul. Lipcowa 50 , 32-540 Trzebinia

tel. kom. 609 729 800
e-mail: s-trzebinia@zdz.katowice.pl
www.szkoly.trzebinia.zdz.pl