Projekt WWF

PROGRAM Z PANDĄ, czyli edukacja szyta na miarę z WWF

Program z Pandą to edukacyjna przygoda przygotowana przez Fundację WWF Polska, która została stworzona z myślą o nauczycielach i nauczycielkach, edukatorach i edukatorkach i wszystkich tych, którym leżą na sercu kwestie ochrony przyrody i klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń. To program, który dzięki swojej elastyczności odpowiada na potrzeby i zainteresowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczycielka czy nauczyciel sam wybiera ścieżkę tematyczną i realizuje ją w wybrany przez siebie sposób. Przewodnikami tej edukacyjnej przygody są trzy niedźwiedzie: niedźwiedź polarny, niedźwiedź brunatny i panda wielka, które w zależności od wyboru, poprowadzą klasę ścieżką klimatu, różnorodności biologicznej lub transformacji szkoły.

Kiedy zostanie przyjęty do Programu, dołącza również do społeczności, gdzie będzie mieć stały kontakt z koordynatorkami programu, z ekspertami WWF oraz innymi Przewodnikami z placówek z całej Polski.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Trzebini przystąpiła do Programu z Pandą.

Uczniowie klasy VII podążają ścieżką Niedźwiedzia Brunatnego i poznają różnorodność biologiczną otaczającego świata. Dzięki przystąpieniu do programu uczniowie poznają najnowsze danie dotyczące zmian przyrodniczych, nauczą się jak obserwować zwierzęta, jak pomagać gatunkom zagrożonym. Wezmą udział w ciekawych zajęciach prowadzonych na podstawie materiałów przygotowanych przez najlepszych specjalistów od edukacji ekologicznej!