Szkoła podstawowa

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w roku szkolnym 2021/22do klas VII i VIII z przyuczeniem do zawodu:

 • - krawiec
 • - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • - ślusarz.

KLASA VII

Wymagane dokumenty:

 • - świadectwo ukończenia klasy VI,
 • - podanie o przyjęcie do szkoły,
 • - zaświadczenie o braku przeciwwskazań do przyuczenia w wybranym zawodzie,
 • - opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • - 3 fotografie.

KLASA VIII

Wymagane dokumenty:

 • - świadectwo ukończenia klasy VII,
 • - podanie o przyjęcie do szkoły,
 • - zaświadczenie o braku przeciwwskazań do przyuczenia w wybranym zawodzie,
 • - opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • - 3 fotografie.

Zajęcia dydaktyczne i przyuczenie do zawodu odbywają się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini.
Przyuczenie do zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę. Pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4% średniej krajowej.
Warunkiem przyjęcia jest  ukończone minimum 14 lat życia i nie ukończony 18. rok życia;

Istnieje możliwość zakwaterowania  z wyżywieniem w internacie bezpłatnie.