Światowy Dzień Dobroci

16.11.2023

Światowy Dzień Dobroci obchodzony jest 13 listopada i dlatego też uczniowie Zespołu Szkół w Trzebini Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach już dnia 6 listopada wraz z wychowawcami w sposób angażujący, a za razem zabawny uchwycili i zilustrowali, co to takiego jest życzliwość, dobroć, czy to dzieje się incydentalnie, a czy naprawdę zdarza się to cały czas.

Opierając się na rozważaniach i ocenach spontanicznych, a zarazem trafnych młodzieży powstała Księga Dobrych Uczynków. Uczestnicy przedsięwzięcia wzięli udział w scenkach rodzajowych, dramie, a nawet we własnych improwizacjach i opowiadaniach. Podzielili się własnymi przykładami bezinteresownej pomocy. Przytoczyli przykłady wsparcia,  pomagania kolegom w negocjacjach, rozwiązywaniu problemów z  rówieśnikami, a nawet bycia dla nich wzorem empatii i współczucia. Młodzi ludzie sprecyzowali i ustanowili znaczenie dobroci jako cechę kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu.
-Brzmi pięknie, a dobroć i życzliwość powinniśmy i możemy okazywać na co dzień. – stwierdziła Nikola Grygier.