ROZWÓJ KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

17.11.2023

Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebini przeprowadziło dwudniowe szkolenie pt. ”Rozwój kompetencji informatycznych (cyfrowych) jako jednej z kompetencji kluczowych w kontekście poszukiwania zatrudnienia, pracy i komunikacji”. W szkoleniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Trzebini, którzy uczęszczają do klasy III  Branżowej Szkoły I Stopnia.   

Kompetencje informatyczne (cyfrowe) należą do ośmiu kompetencji kluczowych, które stanowią połącznie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Dzisiejsza młodzież, która urodziła się w czasach dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na co dzień korzysta z Internetu. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży  zorganizowano szkolenie, które miało na celu pomoc we właściwym korzystaniu z nowoczesnych technolog informatycznych. Tematyka szkolenia to m.in. poszukiwanie zatrudnienia poprzez kształtowanie profesjonalnego wizerunku w social mediach, tworzenie CV w aplikacjach i edytorach. Poruszono również tematykę podnoszenia umiejętności cyfrowych poprzez obsługę komputera, aplikacji i narzędzi internetowych.