Ogród sensoryczny

17.11.2023

Ideą ogrodu sensorycznego jest pobudzenie wszystkich zmysłów, które u uczniów wymagają dodatkowej stymulacji, dzięki czemu mogą w pełni  poznawać otaczający świat, obiektywną rzeczywistość i naturalne środowisko przyrodnicze.

W ramach realizacji szkolnego projektu regularnie wzbogacana jest infrastruktura ogrodu sensorycznego na terenie Zespołu Szkół w Trzebini Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Zgodnie z założeniami i planem programu dnia 16 listopada,  pod nadzorem nauczycieli, uczniowie wykonali kolejne kwietniki z roślinami o zróżnicowanych właściwościach. Posadzili nowe rośliny szumiące, które stymulują zmysł słuchu, rośliny pachnące w celu rozwijania zmysłu węchu oraz rośliny wielobarwne o ciekawej fakturze – pobudzające  zmysł wzroku i dotyku.

- Kontakt z przyrodą, prace w ogrodzie pozytywnie oddziałują na zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, gdyż pobudzają zmysły: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk, tworząc podłoże do zdobywania przez uczniów nowych doświadczeń, które owocują pełniejszym i bardziej intensywnym postrzeganiem otoczenia – wyraziła opinię grona pedagogicznego Dyrektor Szkoły  Bogusława Fedorowska.