Dzień przyjaciela

12.06.2024

Wartość przyjaźni w moim życiu to temat spotkania edukacyjnego uczniów Zespołu Szkół w Trzebini Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z okazji Dnia Przyjaciela, które odbyło się 10 czerwca. Wydarzenie miało na celu umocnienie więzi pomiędzy uczniami, uświadomienia im wartości dążenia do rozwijania i utrzymania prawdziwych przyjaźni.

Podczas spotkania wykorzystano metody pracy grupowej opartej na wymianie myśli w formie dyskusji i debaty. Podane zadania zachęciły uczniów do refleksji na temat rozumienia przyjaźni oraz jaką rolę pełni ona w ich życiu. Uczniowie  sporządzili listę cech prawdziwej przyjaźni. Dostrzegli, że wzajemne zaufanie jest fundamentem przyjaźni, a bezinteresowność, jej cennym atrybutem. Co więcej, poprzez wnikliwą charakterystykę prawdziwego przyjaciela zrozumieli, jak ważne są wartości takie jak lojalność, zrozumienie w budowaniu trwałej i autentycznej więzi. Dowiedzieli się, jakie korzyści niesie prawdziwa przyjaźń, jak ją rozpoznać, zdobyć i utrzymać mimo różnych wyzwań. Współczesny świat bowiem pełen jest zawirowań i zmienności, ale jedno pozostaje niezmienne: wartość i znaczenie prawdziwej przyjaźni w życiu każdego człowieka.