Dzień Dziecka

5.06.2024

Dzień Dziecka to święto w Zespole Szkół w Trzebini Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach promujące prawa dzieci oraz popularyzujące integrację wśród rówieśników. Jest to dzień pełen radości, zabawy i uśmiechu. 

W tym roku uczniowie świętowali swój dzień dnia 28 maja podczas Pikniku Europejskiego w formie gier i zabaw sportowych. W trakcie zabaw podnoszących sprawność fizyczną, wzbogacających zasób umiejętności, nie zabrakło młodzieńczej radości i satysfakcji z własnych dokonań. Dowolność wyboru udziału w aktywności fizycznej wzniosła walory różnorodności doświadczeń, przeżyć i wrażeń. Zabawy z chustą animacyjną wywołały dobry nastrój i psychiczne odprężenie, ułatwiły znalezienie wielkiej przyjemności we wzajemnych kontaktach i współdziałaniu. Gry zręcznościowe typu:  rzucanie woreczkiem do celu, odbijanie piłki czy slalom z piłką umieszczoną na łyżce stołowej, wymagających od uczestników dużej precyzji wzrokowo – ruchowej, były okazją do doskonalenia indywidualnych umiejętności. Scenicznym wydarzeniem były skoki w workach, skoki na skakance i ćwiczenia z hula hop. Po sytym, wspólnym posiłku, w postaci smacznej grochówki i pieczonych ziemniaków w garnku na ognisku, odbył się mecz piłki siatkowej. Emocjonalna walka zespołów podczas siatkówki dostarczyła publiczności wspaniałego widowiska sportowego. Zwieńczeniem tego święta było rozdanie nagród i upominków uczestnikom gier i zabaw i życzenia dyrektor szkoły Pani Bogusławy Fedorowskiej, która w tym szczególnym Dniu skierowała do uczniów ciepłe słowa, aby nie zabrakło im zapału i entuzjazmu do czynienia rzeczy wielkich, przynoszących satysfakcję i spełnienie.