Branżowa Szkoła I Stopnia

Rekrutacja do Branżowej  Szkoły I Stopnia w roku szkolnym 2021/2022 do kasy I wielozawodowej.

Kształcimy w zawodach:

 • - ślusarz,
 •  - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 •  - krawiec,
 •  - kucharz,
 •  - fryzjer,
 •  - mechanik pojazdów samochodowych.

 Nauka zawodu kończy się egzaminem przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • - świadectwo ukończenia klasy VIII,
 • - zaświadczenie o wynikach testów ośmioklasisty,
 • - podanie o przyjęcie do szkoły,
 • - zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
 • - 3 fotografie.

Zajęcia dydaktyczne i praktyczna nauka zawodu  odbywają się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini.

Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę. Na okres trwania nauki pracownik młodociany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości: kl. I – 4%, kl. II – 5%, kl. III – 6% średniej krajowej.

Warunkiem przyjęcia jest  ukończone minimum 15 lat życia i nie ukończony 18. rok życia;

Istnieje możliwość zakwaterowania  z wyżywieniem w internacie bezpłatnie.