„WOJEWÓDZKI KONKURS FORM SCENICZNYCH FESTIWALU AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZESTNIKÓW OHP WIOSNA KULTURALNA 2021”

6.05.2021

 

29 kwietnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini Komisja Konkursowa dokonała oceny i wyróżniła najlepsze występy sceniczne zgłoszone w formie nagrań  na Festiwal Amatorskiej Twórczości Artystycznej Uczestników OHP „Wiosna Kulturalna 2021”. Dominik Gładysz z klasy II A Branżowej Szkoły I Stopnia w Trzebini zajął I miejsce. Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący Bożena Rążewska – zastępca Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie, Małgorzata Liszka – muzyk z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini - członek komisji, Jacek Palka – choreograf z PMDK w Trzebini – członek komisji oraz Bogusława Fedorowska - Kierownik OSiW OHP w Trzebini – członek komisji, podczas wyboru prac kierowała się kryteriami oceniającymi m.in. oprawę plastyczną i muzyczną (scenografia, choreografia), inscenizację i reżyserię, realizację sceniczną (kultura, mowa, gest, ruch), ogólny wyraz artystyczny oraz inne aspekty, takie jak wkład pracy, zaangażowanie. Spośród  zgłoszonych prac z małopolskich jednostek jury wyłoniło 12 wyjątkowych wykonań.  W kategorii instrumentalistów I miejsce przypadło Dominikowi Gładyszowi z i uczniowi drugiej klasy Branżowej Szkoły  I Stopnia w Trzebini.