Juraskich zamków czar

1.06.2021

Uczniowie Zespołu Szkół w Trzebini 31 maja uczestniczyli w  wycieczce krajoznawczej po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Wyjazd   był elementem programu autorskiego  Nauczyciela pana Andrzeja Pypno „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie II – Trzy Zamki”.

Celem wycieczki było poznanie kolejnego rozdziału historii Jury Krakowsko – Częstochowskiej odwiedzając ruiny zamków Rabsztyn, Ogrodzieniec i Smoleń leżących na Szlaku Orlich Gniazd. Młodzież z zainteresowaniem słuchała przewodnika na temat powstawania skał i minerałów na terenie Jury oraz miała  okazję wykazać się wiedzą z zakresu historii Polski. Podsumowanie  wycieczki odbyło się przy  ognisko pod zamkiem Smoleń. Ognisko było okazją do wspólnego pieczenia kiełbasek oraz podzielenia się wrażeniami i nowo zdobytą wiedzą na temat zwiedzanych miejsc. Wszyscy biorący udział w wycieczce otrzymali mapy i przewodniki turystyczne po Jurze od pana Tomasza Piszczka członka Zarządu Związku Gmin Jurajskich w ramach współpracy z Radą Gminy Trzebinia z nadzieją, że zachęcą do dalszego zwiedzania kolejnych zamków na Szlaku Orlich Gniazd.