Historia przemysłu trzebińskiego

7.10.2020

 

Grupę wychowanków oprowadzał Prezes stowarzyszenia pan Witold Siemek, który   zapoznał uczniów z  tradycją górniczą  Trzebini. Przewodnik ukazał trud i niebezpieczeństwo pracy górników. Eksponaty  muzealne stanowią przedmioty indywidualnego  wyposażenie górniczego, mundury, sztandary, urządzenia zachowane po byłej kopalni „Siersza”. Uczestnicy poznali również historie innych dużych zakładów, które znajdowały się na terenie miasta  oraz instytucji i klubów sportowych nierozerwalnie związanych z ich działalnością. Szczególnym zaciekawieniem uczestników cieszyła się wystawa prac dyplomowych absolwentów Technikum Górniczego. Prace przedstawiały w odpowiedniej skali  urządzenia i wyposażenie kopalń. Młodzież z zaciekawieniem słuchała historii miasta i regionu.