Akcja sprzątania świata

21.09.2020

 

Celem podjętego działania jest kształtowanie świadomości oraz kultury ekologicznej młodzieży. Uczniowie po przez udział w akcji aktywnie dbają o czystość najbliższej okolicy. Młodzież uczestniczyła w dyskusji na temat zasad segregacji śmieci, a następnie zaopatrzona w rękawice ochronne i worki na śmieci ruszyła do akcji. Uporządkowali tereny przyległe do ośrodka. Młodzi ludzie podczas akcji dostrzegli i zrozumieli potrzebę dbałości o stan środowiska naturalnego dla siebie, jak i dla przyszłych pokoleń.